Disclaimer


Hoewel Lasgroep Regio Noord ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Lasgroep Regio Noord niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Lasgroep Regio Noord kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Lasgroep Regio Noord accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. Lasgroep Regio Noord kan geen enkele garantie bieden ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks 
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop  Lasgroep Regio Noord geen invloed heeft. Lasgroep Regio Noord kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy 
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Lasgroep Regio Noord zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Lasgroep Regio Noord zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt

Copyright 
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer 
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Comments are closed.